Jäsenten henkilötietojen julkaisu ammattiosaston www-sivulla

EU:n uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan toukokuun lopussa ja asetus koskee myös SuPerin ammattiosastoja. Osastojen on huolehdittava, että kaikki ammattiosaston omilta verkkosivuilta löytyvät henkilötiedot ovat oikein ja että kyseisiltä henkilöiltä kysytään lupa suostumuslomakkeella henkilötietojen julkaisuun. Henkilötietoja ovat mm. nimi, osoite, puhelinnumero, työpaikkatiedot ja tunnistettavat kuvat.

Jatkossa suullinen lupa esimerkiksi valokuvien julkaisuun ammattiosaston kotisivuilla ei riitä, vaan luvan täytyy olla kirjallinen. Luvan voi myös perua myöhemmin.

Toimi näin:

Suostumuslomake täytetään jäsensivuilla, joka löytyy osoitteesta http://www.superliitto.fi/jasensivut/jasentiedotteet/. Kirjaudu jäsensivuille. Etusivulta löydät kohdan "Jäsentiedotteet", jossa on otsikko "Jäsenten yhteystietojen, tehtävien ja työpaikkatietojen julkaisu ammattiosaston www-sivuilla". Linkistä painamalla pääset lomakkeen täyttöön.
Lomakkeen täyttämällä jokainen jäsen ilmoittaa, miten ja missä hänen tietojaan on lupa käyttää.