Mikä on ammattiosasto?

Ammattiosasto yhdistää jäsenet paikallisella tasolla.  Ammattiosaston tärkein tehtävä on valvoa paikallisesti jäsenten etuja ja ajaa heidän puoliaanAmmattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Ammattiosasto:

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa
  • huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla
  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen 
  • toimii työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen apuna ja tukena sekä
  • hoitaa alueellaan suhteet mm. työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön.

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus. Sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa jäsenistö voi kertoa omia ideoitaan siitä, mitä haluavat ammattiosaston heille tarjoavan. Toki myös muulloin voi esittää toiveitaan, lähetä vaikka tämän lomakkeen kautta viestisi!

Aktiivit välittävät tietoa

Ammattiosastojen aktiivit ja erityisesti yhdysjäsenet välittävät työpaikoilla tietoa SuPerin ja ammattiosaston toiminnasta. Vastaavasti he vievät kentän kuulumisia ammattiosastolle ja edelleen liiton päättäjille ja toimistoon. Kalajoen ammattiosaston yhdysjäsenet löydät tältä sivulta. Mikäli työpaikallasi Kalajoella ei ole yhdysjäsentä, ota ammattiosastoon yhteyttä niin selvitellään asiaa. Voit vaikka itse alkaa sellaiseksi!

Ammattiosaston kautta jäsenillä on mahdollisuus päästä erilaisiin järjestö- ja luottamustehtäviin. Ole rohkeasti yhteydessä ammattiosastomme aktiiveihin, jos haluat osallistua enemmän ammattiosastomme toimintaan.

SuPer Kalajoen ammattiosasto 203

Kalajoen ammattiosastoon kuuluu n. 180 jäsentä. Suurin työnantaja on Kalajoen kaupunki. Lisäksi viime vuosina on tullut muutamia yksityisiä toimijoita, joiden palveluksessa jäsenistö työskentelee. Jäsenistö työskentelee erilaisissa työyksiköissä, mm. vanhusten ja vammaisten asumisyksiköissä, kotihoidossa ja päiväkodeissa. Puheenjohtajana on Eine Haapasaari. Ammattiosaston hallituksen jäsenet on listattu tälle sivulle

Ammattiosaston toimintaan otetaan mielellään uusia jäseniä mukaan. Tule rohkeasti sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin, joihin ovat kaikki ammattiosaston jäsenet tervetulleita!